ï»ż


Dokumenty do pobrania 
Tre¶æ dokumentu Pobierz plik
TREŠCI OGÓLNE  
Deklaracja członkowska D_cz_2013.doc
Regulamin składek UKS Żoliborz Reg_skl_uks.pdf
Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu sportowego (word) kkos.doc
Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu sportowego (PDF) kkos.pdf
Zasady rekrutacji do klasy sportowej 2013 - interdyscyplinarne Zas_Rek_2013_inter.doc
Osi±gniêcia zawodników UKS Żoliborz w pływaniu Medale_plywanie.pdf
Osi±gniecia zawodników UKS Żoliborz w piêcioboju nowoczesnym Medale_piecioboj.pdf
Regulamin Obozu Sportowego UKS Żoliborz ROS.doc
Statut Klubu STATUT.pdf
Oferta dla przyszłych sponsorów Klubu sponsor.pdf
Pierwsza decyzja o wpisie Klubu do ewidencji UKS M.St. Warszawy decyzja.jpg
OBOZY I ZAWODY  
Regulamin Obozu Sportowego UKS Żoliborz ROS.pdf
Władysławowo 2013 - powołanie WL_2013.xls
PISMA DO ...  
Pismo od UKS Żoliborz do Walnego Zebrania Członków PZPNow PZPNow_WZCz.pdf
Pismo do Pani Minister Sportu Joanny Muchy nt. sytuacji w PZPNow MSiT_20130617.pdf

 

 
ï»ż  
ADRES:
Uczniowski Klub Sportowy "ƻoliborz"
01-652 Warszawa, ul. Potocka 1

KONTO BANKOWE: 10 2490 0005 0000 4530 6043 6334
NIP 525-21-91-261, Regon 016676624
KONTAKT Admin cms DOKUMENTY NetworkBooks Copyright (c) 2000-2017 berk