´╗┐


Finanse Klubu 
OPIS RF2011 RF2010 RF2009 RF2008 RF2007
WYNIK : 7 911 -23 477 -10 023 -15 096 9 567
PRZYCHODY: 531 907 796 839 669 571 698 156 487 670
Udzia│ wp│at rodziców w przychodach: 86,56% 85,37% 73,64% 62,69% 68,42%
Wp│aty rodziców: 460 407 680 239 493 071 437 688 333 670
Sk│adki 173 779 212 139 126 346 128 609 122 205
Obozy i zawody 261 016 452 500 357 388 301 529 201 265
Pozosta│e przychody (m in. stroje klubowe ) 25 612 15 600 9 337 7 550 10 200
Organizacja zawodów: 0 0 21 500 33 968 0
Dotacje: 71 500 116 600 155 000 226 500 154 000
Biuro Sportu Urzŕdu M.St. Warszawy - Sportowy Talent 31 500 75 000 108 000 181 500 54 000
Urz▒d Dzielnicy »oliborz 40 000 41 600 47 000 45 000 100 000
KOSZTY: 523 996 820 316 679 594 713 252 478 103
Wynagrodzenia 137 930 254 497 206 638 212 596 186 255
Obozy i zawody (organizacja bez wynagrodze˝) 263 257 453 879 327 508 380 323 228 992
Wynajem bazy szkoleniowej (OSiR, jazda konna, strzelnica) 60 513 74 541 77 999 44 940 19 079
Koszty administracyjne (biuro, telefony, internet, zwi▒zki) 33 424 28 129 32 043 29 431 31 203
Stroje klubowe 28 872 9 270 15 643 12 656 12 574
Organizacja zawodów 0 0 19 763 33 307 0
Dotacja za punkty w systemie wspó│zawodnictwa. Wydatki nie ujete w przychodach i kosztach UKS »oliborz, rozliczane w Warszawsko Mazowieckiej Federacji Sportu 111 218 119 632 81 832 70 100 50 000
 
´╗┐  
ADRES:
Uczniowski Klub Sportowy "┼╗oliborz"
01-652 Warszawa, ul. Potocka 1

KONTO BANKOWE: 10 2490 0005 0000 4530 6043 6334
NIP 525-21-91-261, Regon 016676624
KONTAKT Admin cms DOKUMENTY NetworkBooks Copyright (c) 2000-2017 berk