ďťż


Gimnazjum nr 55 

Zasady rekrutacji do klasy sportowej w Gimnazjum nr 55 - kliknij

Sport w naszej szkole.

Od roku szkolnego 2003/2004 w naszej szkole funkcjonują klasy sportowe. Wspólnie z klubami sportowymi szkoła tworzy uczniom warunki do uprawiania sportu. Ale jest to oferta nie tylko dla zawodników.
Wszyscy kandydaci, którzy spełnią wymagania kwalifikacyjne i zostaną uczniami klas sportowych, mają w planie zajęć 10 godzin lekcyjnych sportu organizowanego przez szkołę.
Przykładowo, ucząc się w klasie pływackiej mają 4 godziny lekcyjne wychowania fizycznego poświęcone na realizację podstawy programowej z tego przedmiotu i 6 dodatkowych godzin lekcyjnych na naukę i doskonalenie pływania lub inne sporty.

Aby zostać uczniem klasy sportowej należy wziąć udział w teście sprawności fizycznej, złożonym z różnego rodzaju prób do wyboru w zależności od dyscypliny sportu i predyspozycji kandydata. Dodatkowo premiujemy osiągnięcia sportowe i sam fakt uprawiania sportu.
Kandydat do klasy sportowej musi być zdrowy, przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie lub aktualne zaświadczenie o zdolności do uprawiania sportu wystawione przez lekarza sportowego. Takie same zaświadczenia obowiązują uczniów klas sportowych w toku nauki i treningów.

Uczniowie zrzeszeni w klubach dodatkowo realizują treningi specjalistyczne, w znacznie większym wymiarze, przewidziane przez klub i wynikające ze specyfiki uprawianej dyscypliny sportu.

Uczniowie klas sportowych reprezentują szkołę w zawodach międzyszkolnych. Zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach klubowych, wyjeżdżają na zawody i obozy sportowe, mają możliwość wyrównania zaległości w nauce.
Uczniom klas sportowych ustalamy dogodny plan lekcji dostosowany do godzin treningów i organizujemy przepyszne śniadania przed lekcjami, a po porannym treningu.
Szkolne zajęcia sportowe są obowiązkowe i nieodpłatne, a realizacja ich programu jest podstawą do wystawienia oceny z wychowania fizycznego.
Zajęcia klubowe wymagają stowarzyszenia w klubie i ponoszenia opłat określonych przez klub.

Historia sportu w szkole i dyscypliny.

Zapraszamy do klas sportowych sportów indywidualnych i zespołowych.

Czekamy na pływaków, pięcioboistów, łuczników, szermierzy i siatkarzy, a w przyszłości, także na lekkoatletów.

Klubem, który rozpoczął współpracę z naszą szkołą jest UKS Żoliborz. Klub ten szkoli dzieci i młodzież w dwóch dyscyplinach sportu pływaniu i pięcioboju nowoczesnym.

Zawodnicy klubu, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze sportem w Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1, mają możliwość kontynuowania uprawiania sportu i nauki w naszej szkole. W gimnazjum wybierają swoją sportową dyscyplinę. Pływanie lub pięciobój nowoczesny. Wyboru dokonują zawodnicy i rodzice, na podstawie oceny własnej oraz opinii trenerów- nauczycieli. Wybierając dyscyplinę staramy się kierować korzyścią i perspektywą na sportowy sukces biorąc pod uwagę ujawniony w dotychczasowym szkoleniu potencjał uzdolnień dziecka, perspektywy wynikowe i chęci.

Uczniowie i absolwenci naszej szkoły zrzeszeni w UKS Żoliborz mają w swym sportowym dorobku medale i rekordy Mistrzostw Polski w pływaniu, a także tytuły Mistrzów Polski i Europy w dwuboju i trójboju nowoczesnym oraz Mistrzów Polski, Europy i Świata w czwórboju i pięcioboju. Są wśród nich Joanna Gomolińska, Michał Stefański, Klaudia Suchożeberska, Klaudia Czyż, Paweł Kozak, Paweł Grzejszczak, Michał i Mateusz Gralewscy, Maciej Baranowski, Sebastian Stasiak, Igor Bielecki, Marcin Stolarski i wielu innych.

Absolwentką naszej szkoły jest Karolina Winkowska mistrzyni Świata w kitesurfingu!

Rozszerzając ofertę szkoły i otwierając jej podwoje na sportowców zapraszamy łuczników, szermierzy oraz siatkarzy.

Łucznictwo rozwija się od wielu lat na Żoliborzu, a w Szkole Podstawowej nr 65 równolegle z klasami pływackimi organizowane  są klasy łuczniczo- siatkarskie. Zapraszamy ich absolwentów!

Rozpoczynamy, także współpracę z klubem akademickim AZS-AWF Warszawa, który wśród innych dyscyplin prowadzi piłkę siatkową i szermierkę.

Treningi sportowe odbywają się na obiektach specjalistycznych. Pływanie na pływalni OSiR Żoliborz przy ul. Potockiej 1.

Być może w kolejnych latach rozszerzymy ofertę o propozycje dla lekkoatletów biorąc pod uwagę uczniów klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 92.

Nasi absolwenci mogą wybierać dowolne szkoły ponad gimnazjalne, jednak w zakresie kontynuacji nauki szkolenia sportowego na Żoliborzu często wybierają I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Felińskiego 15.  Z dotychczasowych doświadczeń wiemy, że kończąc je wybierają różnorodne kierunki studiów.

 

 
ďťż  
ADRES:
Uczniowski Klub Sportowy "Ĺťoliborz"
01-652 Warszawa, ul. Potocka 1

KONTO BANKOWE: 10 2490 0005 0000 4530 6043 6334
NIP 525-21-91-261, Regon 016676624
KONTAKT Admin Zarząd DOKUMENTY NetworkBooks Copyright (c) 2000-2016 berk