Historia klubu

Historia szkolenia w pływaniu i pięcioboju nowoczesnym na Żoliborzu. 
 

Żoliborz jest najmniejszą dzielnicą Warszawy. W dzielnicy funkcjonują cztery szkoły podstawowe, cztery gimnazja, cztery licea ogólnokształcące do których uczęszcza łącznie około 3500 uczniów. Blisko 300 dzieci  młodzieży w wieku od 7 do 21 lat uprawia pływanie i pięciobój nowoczesny, większości uczęszczając do klas sportowych o specjalności pływanie w Szkole Podstawowej nr 65 i w Gimnazjum nr 55. Oznacza to, że mniej więcej co 12 dziecko w wieku szkolnym uczestniczy w szkoleniu sportowym w pływaniu lub pięcioboju nowoczesnym na różnym poziomie specjalizacji.

Uczestnicy tak szeroko prowadzonego i ogólnie dostępnego szkolenia sportowego nie tylko uczą się pływać, ale stawiają sobie cele sportowe. Godzą także uprawianie sportu z nauką.

Organizacją zrzeszającą dzieci i młodzież uprawiająca sport zawodniczo jest Uczniowski Klub Sportowy Żoliborz. Zawodnicy klubu szczycą się znaczącymi sukcesami, nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej.

Tradycje sportowe w dzielnicy sięgają okresu przedwojennego. Wtedy już funkcjonował tu Klub Sportowy o tej samej nazwie Żoliborz posiadający między innymi przystań kajakową nad Wisłą. Po II wojnie światowej możliwości uprawiania sportu istniały w klubach sportowych RKS” Marymont” i KS „Spójnia”, które działają do dzisiaj. Kluby dysponowały obiektami sportowymi, które dziś są w znacznym stopniu zdekapitalizowane. W klubie sportowym „Spójnia” przez krótki czas szkolenie sportowe w pływaniu w oparciu o niewymiarową pływalnię przyszkolną przy ulicy Gen. J. Zajączka dziś wyłączoną z użytku.

Jednak możliwość rozpoczęcia systemowego szkolenia sportowego w pływaniu i pięcioboju nowoczesnym pojawiła się na Żoliborzu dopiero w roku 1999 wraz z wybudowaniem nowoczesnej Międzyszkolnej Pływalni Sportowej przy ul Potockiej 1, przystosowanej do treningów sportowych i współzawodnictwa, posiadającej homologację międzynarodowej federacji pływackiej.

Uczniowski Klub Sportowy Żoliborz nie posiada własnego obiektu, jak większość klubów obecnie rozwijających swoją działalność w stolicy. Pływalnia jak i inne obiekty zlokalizowane przy ul. Potockiej 1 są własnością m.st. Warszawy i są administrowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Żoliborz” powołany specjalnie w tym celu po wybudowaniu pływalni.

Teren OSiR graniczy ze Szkołą Podstawową nr 65 przy ul. Mścisławskiej1, wyposażoną
w dużą  salę gimnastyczną oraz wielofunkcyjne boisko, pokryte sztuczną nawierzchnią.

To właśnie w tej szkole, ze względu na dogodne położenie, w roku szkolnym 2000/2001 zainicjowano program klas sportowych o specjalności pływanie, organizując pierwszą klasę sportową na poziomie klasy IV, aby uczęszczające do niej dzieci mogły pogodzić uczestnictwo w zajęciach sportowych z nauką. Równocześnie powołano, początkowo pod adresem szkoły, Uczniowski Klub Sportowy „Żoliborz”, którego siedziba dzisiaj, ze względu na szeroki zasięg działalności oraz ze względów praktycznych mieści się aktualnie na pływalni administrowanej przez OSiR.

Podejmując decyzję o budowie i lokalizacji pływalni, jej funkcjach samorząd Żoliborza wyraził wolę prowadzenia szkolenia sportowego w pływaniu, a powołując klasy sportowe wytyczył kierunek rozwoju systemu szkolenia  sportowego powiązanego z oświatą.

W kolejnych latach następował planowy  rozwój  programu zajęć i wzrastała ilość klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 65. Z  biegiem czasu w roku szkolnym 2003/2004 powołano je, także w Gimnazjum nr 55 w Al. Wojska Polskiego 1A. Kończąc gimnazjum młodzież ma możliwość kontynuowania treningów ucząc się w I LO przy ul. Felińskiego 15, w którym urządzono stacjonarną strzelnicę sportową na potrzeby szkolenia w pięcioboju nowoczesnym.

Decydując o rozpoczęciu systemowego szkolenia sportowego w pływaniu postanowiono, aby dzieci młodzież nie rozwijać jednostronnie. Dlatego do programu zajęć w szkole podstawowej , oprócz treningów pływackich wprowadzono, już od IV klasy zajęcia biegowe. Taki program zajęć umożliwia rywalizację w pływaniu i pięcioboju nowoczesnym, dzięki czemu większa ilość  dzieci ma szansę odnosić sportowe sukcesy. Współzawodnictwo w pięcioboju na tym etapie specjalizacji ogranicza się do dwuboju, w którym zawodnicy rywalizują jedynie w biegu i w pływaniu.

W gimnazjum, młodzież zapoznaje się ze strzelaniem i szermierką, a na podstawie oceny uzdolnień i zainteresowań oraz prognoz wyników wspólnie z rodzicami i trenerami podejmuje decyzję dotyczącą wyboru sportowej specjalizacji. Od tego momentu zawodnicy uprawiają jedną z dwóch dyscyplin olimpijskich pływanie sportowe lub pięciobój nowoczesny.

Program zaskakująco szybko przyniósł bardzo dobre efekty w postaci wyników sportowych. Pierwsze medale mistrzostw Polski w pływaniu żoliborzanie zdobyli już w roku 2002! A w roku 2005 Joanna Gomolińska i Michał Stefański zostali indywidualnie mistrzami Europy w trójboju nowoczesnym, na który składają sie : pływanie, bieg i strzelanie. Ta passa medalowa trwa do dziś. Zawodnicy z Żoliborza zdobywają nie tylko medale mistrzostw Polski w pływaniu, ale także medale mistrzostw Europy i Świata w pięcioboju nowoczesnym. Dzieci i młodzież startują w różnorodnych zawodach w Warszawie, Polsce i za granicą. Część z nich odbywa się na Żoliborzu.