Pięciobój nowoczesny

OSIĄGNIĘCIA ZAWODNIKÓW UKS ŻOLIBORZ W PIĘCIOBOJU NOWOCZESNYM

 

Lp Nazwisko i Imię Zawody Kategoria Rok Miejsce Szczegóły ME MP
Z S B Z S B Z S B
1 Gomolińska Joanna MP dwubój 2003 1 indywidualnie             1    
2 Stefański Michał MP dwubój 2003 2 indywidualnie               1  
3 Gomolińska Joanna MP dwubój 2004 1 indywidualnie             1    
4 Stefański Michał MP dwubój 2004 3 indywidualnie                 1
5 Czyż Klaudia ME trójbój 2005 2 drużyna         1        
6 Czyż Klaudia ME trójbój 2005 1 sztafeta       1          
7 Gomolińska Joanna ME trójbój 2005 1 indywidualnie       1          
8 Gomolińska Joanna ME trójbój 2005 1 sztafeta       1          
9 Gomolińska Joanna ME trójbój 2005 2 drużyna         1        
10 Stefański Michał ME trójbój 2005 1 indywidualnie       1          
11 Stefański Michał ME trójbój 2005 1 drużyna       1          
12 Stefański Michał ME trójbój 2005 1 sztafeta       1          
13 Czyż Klaudia MP trójbój 2005 2 indywidualnie               1  
14 Czyż Klaudia MP trójbój 2005 1 sztafeta             1    
15 Dobrogost Maciej MP trójbój 2005 1 sztafeta             1    
16 Gomolińska Joanna MP trójbój 2005 1 indywidualnie             1    
17 Gomolińska Joanna MP trójbój 2005 1 sztafeta             1    
18 Gralewski Mateusz MP dwubój 2005 1 indywidualnie             1    
19 Stefański Michał MP trójbój 2005 1 indywidualnie             1    
20 Stefański Michał MP trójbój 2005 1 sztafeta             1    
21 Suchożebrska Klaudia MP trójbój 2005 1 sztafeta             1    
22 UKS "Żoliborz" Warszawa MP klubowa 2005 1 klas. ogólna klubów             1    
23 Czyż Klaudia ME trójbój 2006 2 drużyna         1        
24 Czyż Klaudia ME trójbój 2006 2 sztafeta         1        
25 Dobrogost Maciej ME trójbój 2006 1 sztafeta       1          
26 Gomolińska Joanna ME trójbój 2006 1 indywidualnie       1          
27 Gomolińska Joanna ME trójbój 2006 2 drużyna         1        
28 Gomolińska Joanna ME trójbój 2006 2 sztafeta         1        
29 Suchożebrska Klaudia ME trójbój 2006 2 sztafeta         1        
30 Bożym Katarzyna MP trójbój 2006 2 sztafeta               1  
31 Czyż Klaudia MP trójbój 2006 3 indywidualnie                 1
32 Czyż Klaudia MP trójbój 2006 1 sztafeta             1    
33 Dobrogost Maciej MP trójbój 2006 2 indywidualnie               1  
34 Dobrogost Maciej MP trójbój 2006 1 sztafeta             1    
35 Gomolińska Joanna MP trójbój 2006 1 indywidualnie             1    
36 Gomolińska Joanna MP trójbój 2006 1 sztafeta             1    
37 Suchożebrska Klaudia MP trójbój 2006 2 indywidualnie               1  
38 Suchożebrska Klaudia MP trójbój 2006 1 sztafeta             1    
39 UKS "Żoliborz" Warszawa MP trójbój 2006 1 klasyfikacja klubów (3-bój)             1    
40 UKS "Żoliborz" Warszawa MP trójbój 2006 1 klasyfikacja klubów (sztafety)             1    
41 UKS "Żoliborz" Warszawa MP trójbój 2006 1 klasyfikacja ogólna klubów             1    
42 Gralewski Mateusz ME trójbój 2007 3 indywidualnie           1      
43 Gralewski Mateusz ME trójbój 2007 2 sztafeta         1        
44 Baranowski Marek MP trójbój 2007 1 sztafeta             1    
45 Gomolińska Joanna MP czwórbój 2007 1 indywidualnie             1    
46 Gralewski Mateusz MP trójbój 2007 1 indywidualnie             1    
47 Gralewski Mateusz MP trójbój 2007 1 sztafeta             1    
48 Gralewski Michał MP dwubój 2007 1 indywidualnie             1    
49 UKS "Żoliborz" Warszawa MP trójbój 2007 2 klas. klubów (3-bój)               1  
50 UKS "Żoliborz" Warszawa MP trójbój 2007 1 klas. klubów (2-bój)             1    
51 UKS "Żoliborz" Warszawa MP trójbój 2007 3 klas. klubów (sztafety)                 1
52 UKS "Żoliborz" Warszawa MP trójbój 2007 2 klasyfikacja ogólna klubów               1  
53 Gomolińska Joanna czwórbój 2007 3 sztafeta     1            
54 Gomolińska Joanna ME czwórbój 2008 1 indywidualnie       1          
55 Gomolińska Joanna ME czwórbój 2008 1 combined indywidualnie       1          
56 Gomolińska Joanna ME czwórbój 2008 2 drużyna         1        
57 Gomolińska Joanna ME czwórbój 2008 2 combined drużyna         1        
58 Gomolińska Joanna ME czwórbój 2008 2 sztafeta         1        
59 Gralewski Mateusz ME czwórbój 2008 2 sztafeta         1        
60 Suchożebrska Klaudia ME czwórbój 2008 2 sztafeta         1        
61 Baranowski Maciej MP trójbój 2008 3 sztafeta                 1
62 Gomolińska Joanna MP czwórbój 2008 1 indywidualnie             1    
63 Gomolińska Joanna MP pięciobój 2008 1 indywidualnie             1    
64 Gralewski Mateusz MP czwórbój 2008 1 indywidualnie             1    
65 Gralewski Michał MP dwubój 2008 1 indywidualnie             1    
66 Gralewski Michał MP dwubój 2008 2 sztafeta               1  
67 Jobda Jagoda MP dwubój 2008 2 sztafeta               1  
68 Kacprzak Grzegorz MP dwubój 2008 2 sztafeta               1  
69 Markowska-Wójcik Anna MP dwubój 2008 2 sztafeta               1  
70 Stasiak Sebastian MP dwubój 2008 3 indywidualnie                 1
71 Stasiak Sebastian MP dwubój 2008 2 sztafeta               1  
72 UKS "Żoliborz" Warszawa MP trójbój 2008 2 klasyfikacja klubów (2-bój)               1  
73 UKS "Żoliborz" Warszawa MP trójbój 2008 2 klasyfikacja ogólna klubów               1  
74 Wasyńczuk Anna MP dwubój 2008 2 sztafeta               1  
75 Gomolińska Joanna czwórbój 2008 1 combined indywidualnie 1                
76 Gomolińska Joanna czwórbój 2008 1 combined drużyna 1                
77 Gomolińska Joanna czwórbój 2008 3 sztafeta     1            
78 Suchożebrska Klaudia czwórbój 2008 1 combined drużyna 1                
79 Gomolińska Joanna ME pięciobój 2009 3 drużyna           1      
80 Gomolińska Joanna ME pięciobój 2009 2 mix sztefeta         1        
81 Gralewski Mateusz ME czwórbój 2009 1 sztafeta       1          
82 Gralewski Mateusz ME czwórbój 2009 1 mix sztefeta       1          
83 Gralewski Michał ME trójbój 2009 1 indywidualnie       1          
84 Gralewski Michał ME trójbój 2009 1 drużyna       1          
85 Gralewski Michał ME trójbój 2009 2 mix sztefeta         1        
86 Laprus Zuzanna ME trójbój 2009 3 drużyna           1      
87 Baranowski Maciej MP trójbój 2009 2 sztafeta               1  
88 Boćkowska Maria MP trójbój 2009 2 sztafeta               1  
89 Borucka Karolina MP trójbój 2009 2 sztafeta               1  
90 Gomolińska Joanna MP pięciobój 2009 1 indywidualnie             1    
91 Gomolińska Joanna MP pięciobój-seniorów 2009 3 indywidualnie                 1
92 Gralewski Mateusz MP czwórbój 2009 2 indywidualnie               1  
93 Gralewski Michał MP trójbój 2009 2 indywidualnie               1  
94 Gralewski Michał MP trójbój 2009 1 sztafeta             1    
95 Jobda Jagoda MP dwubój 2009 1 sztafeta             1    
96 Laprus Zuzanna MP trójbój 2009 1 sztafeta             1    
97 Markowska-Wójcik Anna MP trójbój 2009 2 sztafeta               1  
98 Staniszewska Zuzanna MP trójbój 2009 3 indywidualnie                 1
99 Staniszewska Zuzanna MP trójbój 2009 1 sztafeta             1    
100 Stasiak Sebastian MP trójbój 2009 2 sztafeta               1  
101 UKS "Żoliborz" Warszawa MP trójbój 2009 1 klasyfikacja klubów (3-bój)             1    
102 UKS "Żoliborz" Warszawa MP trójbój 2009 3 klasyfikacja klubów (2-bój)                 1
103 UKS "Żoliborz" Warszawa MP trójbój 2009 1 klasyfikacja klubów (sztafety 3-bój)             1    
104 UKS "Żoliborz" Warszawa MP trójbój 2009 1 klasyfikacja klubów (sztafety 2-bój)             1    
105 UKS "Żoliborz" Warszawa MP trójbój 2009 1 klasyfikacja ogólna klubów             1    
106 Wasyńczuk Anna MP trójbój 2009 1 sztafeta             1    
107 Gomolińska Joanna pięciobój 2009 3 drużyna     1            
108 Gomolińska Joanna ME pięciobój 2010 2 sztafeta         1        
109 Gomolińska Joanna MP pięciobój 2010 3 indywidualnie                 1
110 Gomolińska Joanna MP pięciobój 2010 2 mix sztefeta               1  
111 Gralewski Mateusz MP pięciobój 2010 2 mix sztefeta               1  
112 Staniszewska Zuzanna MP trójbój 2010 2 indywidualnie               1  
113 Gralewski Michał MP trójbój 2010 1 indywidualnie             1    
114 Stasiak Sebastian MP trójbój 2010 2 indywidualnie               1  
115 Staniszewska Zuzanna MP trójbój 2010 1 sztafeta             1    
116 Boćkowska Maria MP trójbój 2010 1 sztafeta             1    
117 Markowska-Wójcik Anna MP trójbój 2010 1 sztafeta             1    
118 Borucka Karolina MP trójbój 2010 2 sztafeta               1  
119 Gralewski Michał MP trójbój 2010 1 sztafeta             1    
120 Stasiak Sebastian MP trójbój 2010 1 sztafeta             1    
121 UKS "Żoliborz" Warszawa MP trójbój 2010 1 klasyfikacja ogólna klubów             1    
122 Gralewski Michał MP czwórbój 2010 2 indywidualnie               1  
123 Gomolińska Joanna pięciobój 2010 3 sztafeta     1            
124 Stasiak Sebastian ME trójbój 2010 2 indywidualnie         1        
125 Stasiak Sebastian ME trójbój 2010 1 drużyna       1          
126 Gralewski Michał ME trójbój 2010 1 drużyna       1          
127 Staniszewska Zuzanna ME trójbój 2010 1 sztafeta       1          
128 Stasiak Sebastian ME trójbój 2010 1 sztafeta       1          
129 Gralewski Michał ME trójbój 2010 3 mix sztefeta           1      
130 Gomolińska Joanna pięciobój-wojskowych 2011 2 mix sztefeta   1              
131 Gralewski Michał MP czwórbój 2011 1 indywidualnie             1    
132 Baranowski Maciej MP czwórbój 2011 2 indywidualnie               1  
133 Piskorski Ryszard MP dwubój 2011 2 indywidualnie               1  
134 Korek Jakub MP dwubój 2011 3 indywidualnie                 1
135 Siemińska Maria MP dwubój 2011 3 sztafeta                 1
136 Wałajtys Wiktoria MP dwubój 2011 3 sztafeta                 1
137 Piskorski Ryszard MP dwubój 2011 2 sztafeta               1  
138 Korek Jakub MP dwubój 2011 2 sztafeta               1  
139 Bonik Mikołaj MP dwubój 2011 3 sztafeta                 1
140 Gryglewicz Juliusz MP dwubój 2011 3 sztafeta                 1
141 UKS "Żoliborz" Warszawa MP trójbój 2011 2 klasyfikacja ogólna klubów               1  
142 Stasiak Sebastian ME czwórbój 2011 3 drużyna           1      
143 Gralewski Michał ME czwórbój 2011 3 drużyna           1      
144 Stasiak Sebastian ME czwórbój 2011 3 mix sztefeta           1      
145 Baranowski Maciej czwórbój 2011 2 sztafeta   1              
146 Stasiak Sebastian czwórbój 2011 2 sztafeta   1              
147 Gomolińska Joanna ME pięciobój 2011 2 indywidualnie         1        
148 Gomolińska Joanna ME pięciobój 2011 3 sztafeta           1      
149 Stasiak Sebastian ME pięciobój 2012 2 sztafeta         1        
150 Gralewski Mateusz ME pięciobój 2012 3 drużyna           1      
151 Stasiak Sebastian ME pięciobój 2012 3 drużyna           1      
152 Stasiak Sebastian ME czwórbój 2012 3 sztafeta           1      
153 Gralewski Michał ME czwórbój 2012 3 sztafeta           1      
154 Stasiak Sebastian ME czwórbój 2012 1 mix sztefeta       1          
155 Stasiak Sebastian MP czwórbój 2012 1 indywidualnie             1    
156 Gralewski Michał MP czwórbój 2012 2 indywidualnie               1  
157 Gralewski Mateusz MP pięciobój 2012 3 indywidualnie                 1
158 Stasiak Sebastian MP pięciobój-seniorów 2012 3 indywidualnie                 1
159 Piskorski Ryszard MP trójbój 2012 3 indywidualnie                 1
160 Gryglewicz Juliusz MP dwubój 2012 2 indywidualnie               1  
161 Pawlikowski Jakub MP dwubój 2012 3 indywidualnie                 1
162 Wawrzynkiewicz Wiktoria MP dwubój 2012 2 sztafeta               1  
163 Gryglewicz Juliusz MP dwubój 2012 2 sztafeta               1  
164 Pawlikowski Jakub MP dwubój 2012 2 sztafeta               1  
165 Kołodziej Damian MP dwubój 2012 2 sztafeta               1  
166 Piskorski Ryszard MP trójbój 2012 3 sztafeta                 1
167 UKS "Żoliborz" Warszawa MP dwubój 2012 1 klasyfikacja klubów (2-bój)             1    
168 UKS "Żoliborz" Warszawa MP dwubój 2012 1 klasyfikacja klubów (sztafety 2-bój)             1    
169 UKS "Żoliborz" Warszawa MP trójbój 2012 2 klasyfikacja ogólna klubów               1  
  3 3 4 19 19 12 50 40 19
10 50 109
169