Składki wobec rosnących kosztów

Szanowni Państwo,

Wobec rosnących kosztów działalności Klubu, zajęć pozaszkolnych, organizacji wyjazdów na zawody i zgrupowania, po wielu latach jesteśmy zmuszeni zmienić wysokość składek członkowskich.
Utrzymaliśmy zróżnicowanie wysokości składek dla zawodników uczniów klas I-III i starszych, jednak składki dla najmłodszych, także wzrosły. Składka dla najmłodszych wynosi 100 zł. miesięcznie, dla starszych 200 zł.
Utrzymaliśmy ulgi za jednorazowe wpłaty roczne, składki opłacane raz w roku to kwota 1000 zł. w klasach I-III lub 2000 zł. w klasach starszych. Trzeba pamiętać, by wpłatę wnieść do końca października. Utrzymaliśmy ulgi rodzinne i za wyniki sportowe.
Uczniowie klas utworzonych w SP 65 oraz w SP 392 przy współpracy z Klubem, którzy nie dopełnili obowiązku zrzeszenia w Klubie wraz z rozpoczęciem nauki, przez 12 miesięcy wnoszą składkę członkowską w wysokości 300 zł. miesięcznie i nie przysługują im ulgi.
Prosimy zapoznać się z regulaminem, wywiązywać z obowiązku terminowego wnoszenia składek i opłat, także w poczuciu odpowiedzialności za działalność stowarzyszenia tworzącego warunki do rozwoju uzdolnień sportowych Państwa dzieci.
Przypominamy, że współpracujące z Klubem szkoły, nie finansują wszystkich kosztów szkolenia i udziału w Systemie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży, wymagającego zrezszenia w klubach i zwiąskach sportowych.
Wsparcie działalności stowarzyszenia jest zadaniem jego członków.

Regulamin Składek do pobrania w załączniku poniżej.

Kategoria: